Pravidla klubu na Rampě

 1. Vstup se zbraněmi, ostrými předměty a hořlavými látkami je zakázán.
 2. V klubu je přísný zákaz kouření, vyjma elektronických cigaret a IQOS.
 3. Držení a prodej drog je v klubu zakázán. V případě zjištění prodeje drog bude přivolána policie.
 4. Vstupem do klubu souhlasíte s možným prohledáním osobních věcí od našeho security týmu. Nebezpečné a hořlavé předměty budeme muset z bezpečnostních důvodů zabavit.
 5. Vstup je povolen osobám starším 15 let. Alkohol prodáváme jen osobám starším 18 let. Osoby mladší 15 let musí být v doprovodu dospělého. Při vstupu můžeme požádat o předložení občanského průkazu.
 6. V klubu je povolena pouze konzumace alkoholu a občerstvení zakoupeného u nás na baru.
 7. Vyhrazujeme si právo nevpustit do klubu lidi pod zjevným vlivem alkoholu a/nebo drog.
 8. Vstup na pódium je zakázán, vyjma případů, kdy jste na něj vyzváni. Taktéž je zakázán vstup za bar a slovní a fyzické útoky vůči personálu klubu.
 9. Zákazník svým vstupem do klubu dává souhlas s možností pořizování fotografií či videí pro potřeby propagace klubu.
 10. Své věci odložte do šatny, předejde se tak případné ztrátě / odcizení. Cenné věci nechte raději doma nebo je držte u sebe. Za věci odložené mimo šatnu nenese klub zodpovědnost.
 11. V klubu netolerujeme agresivitu, násilí ani nesnášenlivost v jakékoliv podobě.
 12. Návštěvník nesmí poškozovat a ničit vybavení klubu.

Pokud nedodržíte nebo porušíte některá z těchto pravidel, ochranka Klubu Na Rampě Vás vyzve, abyste opustili klub bez nároku na vrácení vstupného.

programprogramProgram v PDF
ODEBÍREJ NOVINKY: