čtvrtek
9. března 2017
19:00 hod.

AUTOSTOPEM NA RUSKÉM SEVERU

Cestovatel, dobrodruh a etnolog Mgr. Libor Drahoňovský strávil a procestoval na severu Ruska mnohé měsíce, aby poznal způsob života místních obyvatel, spatřil překrásnou přírodu a pamětihodnosti, kromě toho prožil všední i nevšední dobrodružství.

O Rusku jsem díky českým médiím dostával většinou negativní informace. Vydal jsem se proto do jedné z nejstrašnějších zemí světa sám na vlastní pěst, abych nakonec zjistil, že Rusko jednou z nejkrásnějších zemí světa. Příroda, pamětihodnosti a především hluboká ruská duše jsou okouzlující. A tak mi vůbec nevadilo strávit zde celkem dva roky svého života. Procestoval jsem převážně autostopem téměř všechny regiony evropského Ruska i západní Sibiř. Během těchto toulek jsem poznal nejen mnoho zajímavých a krásných míst, ale především spoustu dobrosrdečných a pohostinných lidí, přičemž mnozí jsou mými přáteli dodnes. V klášterech jsem se často nechával zaměstnat jako dobrovolník za nocleh a za stravu, abych byl podrobněji obeznámen se způsobem života mnichů i dobrovolníků. Tím se mi naskytla jedinečná příležitost naslouchat lidem s různě pohnutou a hříšnou minulostí, z nichž se mnozí upřímně obraceli k Nejvyššímu. Ve Velikém Novgorodě jsem v zimě roku 2004/2005 pracoval jako noční hlídač v městské knihovně. Tyto měsíce zde strávené patří k nejkrásnějším obdobím mého života. Ruské nekonečné roviny, tajga, tundra i stepi se nesmazatelně zapsaly do mého srdce. Cestování autostopem po největší zemí světa, až na malé výjimky, fungovalo a stále funguje skvěle. Rusko je země kontrastů a samy zážitky z cest dávají za pravdu výroku, že je zde vše možné. Samotná evropská část této země je natolik rozsáhlá a rozmanitá, že ji nelze pojmout do jedné besedy. Proto jsem vytvořil několik dílů. Každý je srdečně zván na putování povodím Severní Dviny. Tento kraj se pyšní nejen panenskou přírodou, plnou lesů, řek a jezer, ale také kláštery i malebnými vesničkami, kde jakoby se zastavil čas před několika desetiletími.  


4-p1670720.JPG0-p167218200-172.JPG1-p1670672.JPG3-p1670706.JPG8-p1670833-3.JPG1-p167218200-110-8.JPG1-p1670654.JPG5-p167218200-182.JPG3-p1672342-10.JPG6-p167218200-114.JPG9-p1672342-7.JPG


Akce už proběhla a máme z ní pěkné fotky - podívejte se, jak se akce povedla .. ;-)