čtvrtek
7. dubna 2016
17:30 hod.

BÁBUŠKY Z ČERNOBYLU

Jeden svět 2016 - festival dokumentárních filmů o lidských právech

The Babushkas of Chernobyl / Bábušky z Černobylu / Holly Morris, USA, Ukrajina, 2015, 72min.
Po černobylské katastrofě se bezprostřední okolí jaderného reaktoru stalo zemí nikoho. Opuštěné ulice měst i vesnic jsou dnes zarostlé stromy, jejich korunami šumí vítr. Uprostřed této zakázané zóny přesto existuje život. V dřevěných chatrčích tu přebývají bábušky, ženy, které se po nucené evakuaci vrátily ilegálně zpět do svých domovů. Vrátily se na místo, kde se narodily a kde také chtějí zemřít. Navzdory kontaminaci zde obdělávají svá políčka, sbírají lesní plody a suší byliny na své neduhy. Se všudypřítomnou radioaktivitou si hlavu nelámou. Opustit domov by pro ně bylo horší. Jak říká jedna z nich: „Když odsud odejdu, zemřu.“

Host pro debatu: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

 
3-babsposter-9-11-15nobilling.jpg5-3-babs-w-flowers.jpg9-babs-clouds.jpg2-b33.jpg