středa
8. prosince 2021
19:00 hod.

DÁLKOVÉ TURISTICKÉ TRASY V ČECHÁCH

Miroslav Hřeben nás provede historií a vývojem dálkového putování v České republice.

Přiblížíme si koncepty, na nichž je dálkové putování v České republice postaveno, a představíme si naše nejdůležitější dálkové trasy současnosti. Vedle tras jakými jsou Zlatá stezka Českého ráje, Jiráskova cesta či Cyrilometodějská stezka budeme zvláštní pozornost věnovat i nejstarší dálkové turistické trase na našem území, Modré hřebenovce. Pokud se chcete dozvědět něco o historii dálkového putování nebo pouze hledáte typy na zajímavý výlet, neváhejte přijít.
Důchodci 100


8-img-7139.jpg3-062.JPG5-img-5881.jpg7-img-3992.JPG9-035.jpg