sobota
12. listopadu 2016
20:00 hod.

HUDBA U MĚSTA VÍDNĚ A SPOLEK JABLONECKÝCH DAM A PÁNŮ

Neuvěřitelná směs staropražských, kramářských a makarónských písní v podání jabloneckých skupin. "Pepíčku těš se, budem se mačkat, aneb mladé babičky miluji zdarma". Taneční překvapení.

Spojení těchto dvou uskupení není náhodné. Za vznikem obou skupin totiž stojí jablonecký patriot Jan Strnad, který je spjatý především s Městkou galerií MY, ale i s mnoha zajímavými publikacemi vztahující se jak k současnému, tak i k minulému životu v Jablonci nad Nisou.
Nejprve inicioval vznik Hudby u města Vídně, když oslovil heligónkáře Martina Machuru, zda by mohl hospodskými písněmi doprovodit vernisáž výstavy „Staré jablonecké hostince, restaurace, hotely a kavárny“. Vernisáž se měla konat ještě ve starých prostorách Městské galerie MY v budově magistrátu ve čtvrtek 13. září 2007 od 17 hodin. Panu Machurovi se nápad velmi zalíbil a tak pozval ještě houslistu Petra Hájka a bubeníka Roberta Švehlu, zda si s ním nechtějí zahrát. Tito muzikanti nacvičili za tři dny čtyři písničky a doplnili jimi vyprávění Václava Vostřáka o zmizelých jabloneckých hospodách. Jan Strnad nazval tenkrát tuto muzikantskou sešlost hospodskou kapelou „U Města Vídně“. Vzhledem ke zdařilému vystoupení se muzikantům spolupráce zalíbila, a kapela byla na světě. Později ještě přizvali tubistu Tomáše Kadlece. Jedné zkoušky před vernisáží se zúčastnil i Pavel Bacovský s vozembouchem. V současné době se počet hudebníků ustálil na třech, ve složení heligónka, housle a tuba a kapela vystupuje pod názvem „Hudba u města Vídně“. Repertoár kapely tvoří především písně staré Prahy, hospodské, lidové a zlidovělé a písně Karla Hašlera. Více na: http://bandzone.cz/humev.
Spolek jabloneckých dam a pánů vznikl sice „až“ v září 2011, ale jeho založení má Jan Strnad také na svědomí. V souvislosti s přípravami slavnostního otevření Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových galerista ve spolupráci s Jabloneckým kulturním a informačním centrem vyzval Folklorní soubor Nisanka, zda by v rámci programu nepředvedl nějaké kramářské písně. Josef V. Scheybal se kramářské písni dlouhá léta věnoval a výsledkem jeho práce bylo vydání publikace pod názvem „Senzace pěti století v kramářské písni“. Vedoucí Jana Hamplová proto požádala členy souboru, aby se na tomto vystoupení podíleli. Několik jich výzvu přijalo, a nacvičili šest kramářských písní. Ke správné kramářské písni patří také plátno s vyobrazením děje. Oslovena byla Střední umělecko-průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou, tehdy pod vedením ředitele Jiřího Dostála, zda by studenti tyto kramářské písně nenamalovali. Vše se podařilo a tak představení v neděli 19. června 2011 dalo později vzniknout právě Spolku jabloneckých dam a pánů. Více na: http://spolekjabloneckychdamapanu.webnode.cz. Činnost spolku je zaměřena především na výchovnou etnografickou a osvětovou činnost, popularizaci a propagaci kramářské písně a organizování akcí, seminářů a workshopů. Úzce spolupracuje s Památníkem manželů Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci n. N. a Muzeem Českého ráje v Turnově. Zpracovává odkaz J. V. Scheybala, ale jeho repertoár čerpá i z dalších historických pramenů zejména libereckého rodáka Pavla Krejčího a zápisů Jaroslava Koutského.
Společně vystupující na nejrůznějších slavnostech, trzích a akcích po celé České republice již 4 roky a také spolupracují s městem Jablonec n. N. na aktivitách v partnerském městě Kaufbeuren, kde žijí odsunutí občané města a jejich potomci. Vrcholem sezóny 2016 byla účast na 71. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, kde vystoupili v pořadu „Mord sec hadry mordyjééé – periférije“.


5-img-1270.JPG1-imag3402.jpg8-humev-spolek-plakat2016.jpg8-img-1307.JPG4-img-1278.JPG


Akce už proběhla a máme z ní pěkné fotky - podívejte se, jak se akce povedla .. ;-)