čtvrtek
8. června 2017
17:00 hod.

HUDEBNÍ PŘEDVÁDĚČKA

Své umění předvedou hudební kroužky z Vikýře. Akce je vhodná pro zájemce o kroužek, informace prihonska@vikyr.cz.
9-hudebni-predvadecka-8-6-2017-verze-2.jpg