úterý
14. března 2023
19:00 hod.

JOSEF ŠÍMA - CESTA PROTI PROUDU

Hovory Ladislava Tajovského s profesorem ekonomie Josefem Šímou.

Ekonom a historik Ladislav Tajovský bude diskutovat s Josefem Šímou, profesorem ekonomie a významným představitelem tzv. rakouské ekonomické školy.
Josef Šíma ve své rozsáhlém odborném díle staví na propojení práve a ekonomie a je stoupencem myšlenkového směru, který výrazně akcentuje význam svobody jako základní podmínky existence prosperující společnosti. Je autorem velkého množství vědeckých i popularizačních textů.
Součástí večera bude i prezentace loni vydané knihy rozhovorů "Cesta proti proudu: Rozmluvy o svobodě, respektu k člověku, ekonomii a penězích"

Beseda s Josefem Šímou a Ladislavem Tajovským bude možností poznat ekonomii jinak, než jak bývá běžně prezentována. Tedy jako klíčovou vědu zkoumající lidské jednání, úzce propojenou s historií, právem a dalšími disciplínami.
důchodci 100


3-cesta-proti-proudu.jpg