úterý
9. června 2015
19:00 hod.

KONEC VÁLKY NA JABLONECKU

Povídání nad dobovými fotkami s Václavem Vostřákem.

V úterý  bude ve Státním okresním archivu probíhat Den otevřených dveří, jehož hlavním motivem bude taktéž rok 1945 v našem regionu.

1)
Zájemcům bude čtyřikrát denně (v 9, 12, 15 a 18 hodin) umožněna komentovaná prohlídka různých veřejnosti běžně nepřístupných prostor archivu. V průběhu prohlídky budou návštěvníci seznámeni s novinkami v práci archivu v období od jara 2014 do současnosti. Přiblíženy budou nejen všechny realizované či naplánované stavební úpravy areálu, ale i odborná práce archivářů (inventarizace a digitalizace archivního materiálu, revize knihovního fondu, předarchivní péče, badatelská agenda, stěhování, a v neposlední řadě také vydavatelská činnost archivu).
2)
V návaznosti na podobné aktivity jiných regionálních paměťových institucí připomíná si letos na jaře i náš archiv sedmdesáté výročí konce druhé světové války. Příležitosti MDA využíváme k uspořádání výstavy nazvané „Rok 1945 na Jablonecku“, na níž budou k tomuto tématu prezentovány četné vzácné a jedinečné dokumenty, a to takřka výhradně originály.
Mezi hlavní taháky výstavy budou patřit archiválie bezprostředně se vážící ke květnovým událostem 1945. Vyzdvihnout je nutno ukázku dokumentů tzv. Posádkového velitelství Železný Brod řídícího od 3. května 1945 tamní ozbrojené povstání, fotografie z protiněmeckých akcí v Brodě, na Malé Skále, Skuhrově, Držkově a Jablonci nad Nisou, či jediný dochovaný výtisk posledního vydaného (již výrazně česko - německého) čísla periodika Gablonzer Tagblatt ze 14. května 1945.
Lákavé jistě bude i prohlédnout si tři jen zázrakem dochované původní textilní rukávové označníky členů Místní správní komise ve Vrkoslavicích, ukázky ruskou azbukou psaných rozkazů sovětského vojenského velitele Jablonce, nebo okresní i městské vyhlášky snažící se v květnu 1945 (často marně) o regulaci veřejného pořádku.
Pozornosti by neměly uniknout ani strojopisné situační zprávy místních úřadoven Sboru národní bezpečnosti (SNB), udělení čestného občanství Jablonce nad Nisou předsedovi místního revolučního národního výboru ing. Karlu Šimonovi za jeho květnové zásluhy nebo autograf Šimonových desetistránkových vzpomínek na válečné události v Jablonci. Zajímavý může být - vedle jiných originálů vyznamenání - třeba i cenný dochovaný originál Československého válečného kříže vzor 1939, jenž byl od roku 1940 udělován za účast v odboji.
Mimořádnou výpovědní hodnotu má i strojopisný originál oznámení jabloneckého štábního strážmistra SNB Bedřicha Záleského, jenž se 19. května 1946 odhodlal na jedné z městských policejních služeben k výpovědi o svém očitém zážitku z roku 1942, kdy byl důležitým, ale gestapu nepřiznaným svědkem pražského atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha.
Rukopisné, strojopisné i tištěné archivní originály roku 1945 doplní ze stejné doby pocházející publikace z archivní knihovny, např. první poválečný ročník časopisu Beseda, popisující doslova minutu za minutou celý průběh železnobrodského povstání, či známá Volprechtova kniha z roku 1945 „Jablonec nad Nisou včera, dnes a zítra“, přibližující podobně události jablonecké.
Své zájemce si na výstavě jistě najdou i kopie některých dokumentů, jejichž originály jsou bohužel v současnosti uloženy mimo jablonecký archiv - hlavně v pražském Národním archivu a Archivu bezpečnostních složek, popř. v některém archivu oblastním. I tyto prameny osvětlují některé málo známé skutečnosti. Jde například o zajímavá hlášení některých stanic SNB o neřešitelné bezpečnostní situaci v květnu 1945 v některých venkovských částech okresu (především v Rychnově a Horních Lučanech) či o hrdelní rozsudek Mimořádného lidového soudu v Mladé Boleslavi z 30. listopadu 1945 nad Adalbertem Adolfem z Polubného, v letech 1938 – 1945 nenáviděným německým starostou českojazyčných, ale přesto k Říši připojených Velkých Hamrů.
V rámci MDA zve archiv i na komentovanou prohlídku zmíněné výstavy.
3)
V rámci MDA archiv nabízí i promítání dvou vzácných digitalizovaných filmů s tématikou odkazu druhé světové války, jako reprezentativního vzorku vzácné archivní filmotéky jabloneckého SOkA.
Film „Revoluční týden 1945 na Železnobrodsku“ vznikl v šedesátých letech 20. století; u jeho vzniku stál Kinokroužek při Klubu pracujících v Železném Brodě. Dílo postupně popisuje průběh povstání, pohřeb jedné z obětí a nakonec příchod Rudé armády do Brodu. Bohužel, zvuková stopa chybí.
Slavný okresní filmový dvouměsíčník „Vteřiny Jablonecka“ pak ve svém třetím dílu roku 1985 dobře popisuje, kam se odkaz „slavných májových dnů“ posunul s odstupem čtyřiceti let, tedy v době vrcholícího reálného socialismu. Veřejnost si tak bude moci vedle rituálu oslav 1. máje znovu obrazem i zvukem připomenout právě především způsob pravidelného formalizovaného připomínání si výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Uvidíme tedy opět „spontánní“ manifestací na náměstí Rudé armády, tryznu na místě někdejšího koncentračního tábora v Rychnově u Jablonce a pozvánku na výstavu historických dokumentů v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie.
Za jablonecký archiv srdečně zdraví a zve
Jan Kašpar
důchodci 30


1-img-0005.jpg


Akce už proběhla a máme z ní pěkné fotky - podívejte se, jak se akce povedla .. ;-)