čtvrtek
9. února 2023
19:00 hod.

PAMÍR

Zdeněk Skořepa přiblíží tři cesty během dvou let do pamírských hor a především do obtížně přístupného Horského Badachšánu včetně dvou prvovýstupů.

„Již v roce 1989, když jsme vystoupili na pamírský sedmitisícový Pik Lenina, mně lákala v té době téměř nedostupná oblast jižního Pamíru (Horský Badachšán) -  Chorog, Vachánské údolí (koridor), Piky K. Marxe a B. Engelse zněly tajuplně, vzdáleně a lákavě. Marně jsem pátral po někom, kdo se sem do té doby dostal.“ I dnes je tato oblast stále obtížně přístupná, ale o to je krásnější a zajímavější. Je to stále „konec“ světa.

Až v letech 2021-22 se mi podařilo dostat se sem, a dokonce 3x. Nejdříve byl na řadě severnější Pamiro Alaj s Pikem Skobleva, potom prvovýstup západně od Piku Lenina (Avicenny) na námi nově pojmenovaný Pik Čs. legionářů. A konečně jižní Pamír a především úžasné 300 km dlouhé a 10 km široké Vachánské údolí, které dělí divoká řeka Pjandž na tádžickou a afgánskou část. Celkem úzké údolí obklopuje Afganistán, Pákistán, Čína a Tádžikistán. Pokusili jsme o nejvyšší vrchol jižního Pamíru Pik K. Marxe 6726 m. Vše zakončil prvovýstup v Šugnánském hřebenu na Ajran."                                                                                          

Z. Skořepa

 
důchodci 100


0-p1024870-1.jpg8-p1123572-1.jpg7-p1025318-panorama.jpg7-p1024707-1.jpg0-p1135098-1.jpg8-p1135122-1.jpg4-p1024855-1.jpg