pátek
29. prosince 2006
21:00 hod.

ECHT!

Výživný i irsky rozjuchaný pubrock s Karlem Malíkem v čele. S Echtem je hořce, smutně, ale krásně. www.noise.cz/echt

Support: VOMIT. Rozlučkový koncert starý party.