úterý
23. ledna 2007
02:00 hod.

ZVYŘÁTKA ZA TO NEMŮŽOU

Představení divadla Čmukaři inspirované knihou Pavla Trauba „O volovi a funkci“.

Bajky, ve kterých můžete poznat někoho z okolí nebo sami sebe.