čtvrtek
22. března 2007
20:00 hod.

VEŘEJNÁ DISKUZE NA TÉMA: DOLNÍ NÁMĚSTÍ

Moderuje Petr Klápště. Pod záštitou místostarosty

JUDr. Ing. Lukáše Pletichy.