čtvrtek
22. května 2008
20:00 hod.

KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO

HALÓ? Telefonní revue s reálnými zvuky a kvalitním pokrytím. Hra o spojení mezi lidmi. Nejnovější hra KÚD.