středa
28. května 2008
19:00 hod.

KERAMICKÝ WORKSHOP

V ZŠ Pivovarská. Základy točení na kruhu a modelování.