čtvrtek
6. března 2008
20:00 hod.

VÝCHODNÍ TURECKO A IRÁN

Z Istanbulu přes čajové plantáže, skalní kláštery, pohoří, vysokohorské slané jezero Van, do srdce tureckého Kurdistánu. Výstup na bájný Ararat.

Irán – Tabríz, Kandovan, jehož obyvatelé stále žijí ve skalních obydlích. Napříč nejvyšším iránským pohořím Elborz s výstupem na Damavand .Teherán.

Promítá a povídá Z.Skořepa.

Turecko – Istanbul, po černomořském pobřeží do vých. Turecka s městy Trabzon a Rize (čajové plantáže). Skalní klášter Sumela, přechod pohoří Kackar s výstupem na nejvyšší vrchol Kackar Dagi 3.920 m. Údolí Yusufeli a cesta do Erzurum. Kolem třetí nejvyšší hory země Süphang Dagi k vysokohorskému slanému jezeru Van a kolem něj do Tatvanu. Blízká kráterová jezera na hoře Nemrut Dagi. Vanský ostrůvek Akdamar s arménským klášterem. Bývalé urartské sídlo Cavustepe a největší hrad východního Turecka Hosap Kalesi při cestě do srdce tureckého Kurdistánu do Hakkari. Historicky staré urartské město Van. Výstup na bájný Ararat (5.137 m).

Irán – Tabríz centrum severozápadního Iránu. Městečko Kandovan, jehož obyvatelé stále žijí ve skalních obydlích. Cesta po iránském pobřeží Kaspického moře. Napříč nejvyšším iránským pohořím Elborz. Výstup na nejvyšší vrchol Iránu Damavand vysoký 5.670 m. Teherán neboli takzvaná Paříž východního arabského světa.