úterý
15. května 2007
20:00 hod.

HOVORY NA RAMPĚ

Přehrady Jizerských hor a katastrofa na Bílé Desné (Protržená přehrada).

Beseda s Ing. Ladislavem Žákem a Ladislavem Váchou z Povodí Labe spojená s

promítáním historického filmu, natočeného několik dní po katastrofě v září 1916.