úterý
24. června 2008
17:30 hod.

DIVADELNÍ DÍLNA SE SLAMĚNKOU

Přijďte si vyzkoušet hodiny NEJEN herecké průpravy. Možná přijde i divadlo.