středa
4. června 2008
17:00 hod.

BUBENICKÁ DÍLNA

Africké bubny nejen pro začátečníky. Bubnování, rytmická cvičení.