středa
28. května 2008
20:00 hod.

ANTI-NEONACISTICKÝ MINIFESTIVÁLEK DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

Filmový klub Jeden svět na školách při SŠ SS a D Truhlářská Liberec uvádí:

Být skinheadem

Daniel Schweizer / Francie, Německo, Švýcarsko / 2003 / 90 min.

Podrobně zmapovaná a hudebně bohatá historie i současnost hnutí

skinheads se všemi jeho paradoxy a názorovými odlišnostmi.

Po promítání možnost diskuse.