čtvrtek
29. května 2008
20:00 hod.

ANTI-NEONACISTICKÝ MINIFESTIVÁLEK DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

Filmový klub Jeden svět na školách při SŠ SS a D Truhlářská Liberec uvádí:

100*/procenta/* bílý

Leo Regan / VB / 1999 / 70 min.

Co se stane s gangem skinů, až z jeho členů budou třicátníci?

Změní násilníky každodenní rodinný život, nebo zůstanou identifikováni

s neonacistickou ideologií?

Po promítání možnost diskuse.