pátek
18. ÄŤervence 2008
20:00 hod.

Maškarní VESELICE

S odměnou nejoriginálnějším maskám.