středa
24. října 2007
20:00 hod.

KERAMICKÝ WORKSHOP v ZŠ Pivovarská

Základy točení na kruhu a modelování

Pořádá JabKO.