úterý
18. prosince 2007
19:00 hod.

DOKUMENTÁRNÍ VEČERY-Tomáš Škrdlant-O stáří

Hledání moudrosti stáří

Tomáš Škrdlant / ČR / 2002 / 57 min.

Co je to stáří a jak se projevuje? Ubýváním sil a nabýváním životní moudrosti, jak často slýcháme? A kde je vlastně hranice, za kterou stáří začíná? Režisér Tomáš Škrdlant se vydal s kamerou za řadou lidí, kteří prožívají podzim svého života. O většině z nich se nedozvídáme víc než to, co nám sami prozradí. Až na výjimky je vidíme v neutrálním prostředí jejich domácností nebo penzionů pro seniory, čímž odpadá stereotypní škatulkování. Jediným vodítkem je pro nás jejich věk, který se s nápadnou podobností cifer v kalendáři na chvíli prolne s tváří svědka či svědkyně. Jednotlivé výpovědi se podobají i liší. Chtěl/a byste být znovu mladý/á? Je stáří moudřejší? Jak vypadá sexuální život ve vyšším věku? A jaké je to, snášet samotu? Odpovědi na tyto otázky se různí podle prožitků lidí před kamerou, stejně jako jejich černobílé fotografie z dětství. Kromě víceméně očekávaného smutku, nostalgie a bolesti se k nám dostává i radost, vtip, ironie a aktivní přístup k životu těch lidí, kteří mají na zádech od šesti do deseti křížků. A jak hledat odpověď? Návod nám dává jedna z protagonistek, když říká, že cestu doprovází hra. Vidíme režiséra, jenž sám sebe zařadil mezi ty, kteří o stáří vypovídají. Objektiv kamery se tak otáčí do publika... A jak je to s námi? Počítáme se stářím?