úterý
8. ledna 2008
20:00 hod.

MAROKO BIGWALL

Moucha promítá a povídá

- o prvovýstupu ve vápencových stěnách oblasti Taghia v marockém pohoří Atlas, uskutečněném na podzim roku 2007 čtyřčlennou výpravou ve složení:

Stanislav (Stano) Fakla, Tomáš (Jeřáb) Urban, Markéta (Segroška) Polmová a Jan (Moucha) Duchoň.

- o nové lezecké oblasti taktéž v Maroku, objevenou a otevřenou stejnými jedinci .