sobota
12. ledna 2008
20:00 hod.

ELEMENT BIKE VIDEO 2007

Promítání, tombola. Pořádají jabloneční bikeři.