čtvrtek
17. ledna 2008
20:00 hod.

TAIWAN-Překrásný ostrov

Naše rodiče znali Taiwan pod názvem Formosa, tedy překrásný ostrov. Ostatně tak ho pojmenovali i Portugalci, když ho jako první Evropané spatřili. A nutno říct, je to pravdy. Hlavní ostrov je sice velký přibližně jako polovina České republiky s více než dvojnásobným počtem obyvatel, ale díky hornatému reliefu je neobyčejně zajímavý. Již v moderním hlavním městě Taipei se člověk musí alespoň chvíli zdržet a seznámit se */and/*quot;Stojedničkou*/and/*quot;, nejvyšší budovou světa (508 m).

Hory zabírají skoro 2/3 ostrova. 280 vrcholů přesahuje hranici 3000 metrů. Tyčí se zde Mount Yushan, který s 3.952 metry je nejen nejvyšším vrcholem Taiwanu ale celé severovýchodní Asie. Na východní straně ostrova spadají hory v některých místech z výšky jednoho kilometru velmi strmě přímo do vln Pacifiku. Cílem naší cesty bylo poznat a projet právě horské oblasti a vystoupit na některé vrcholy. Stranou nezůstaly ani světoznámé soutěsky Taroko podél řeky Liwu.

Kromě užasných přírodních krás, kde přes lidnatost ostrova je velmi málo lidí, stojí zato pozorovat i lidský rozměr, resp. kulturu. Taiwan tím, že není součástí Číny a nezasáhla ho kulturní revoluce, si zachoval ve velmi širokém měřítku stále živé duchovní tradice předků. S taoistickými chrámy se lze setkat na každém kroku. Překvapující je jejich velikost a bohatsrví.

Samostatnou kapitolou je poznání politického systému Taiwanu a hlavně jeho nedávné historie včetně působení diktátora Čankajška, mimochodem nositele našeho nejvyššího vyznamenání - Řádu Bílého Lva. Uvidíme monstrózní mauzoleum i místo, kde jsou uloženy jeho ostatky. Hlavně ale poznáme neuvěřitelnou přívětivost a vstřícnost Taiwanců. Promítá a povídá Z. Skořepa.