pondělí
21. ledna 2008
20:00 hod.

ASTRONOMICKÝ SEMINÁŘ

Zaostřeno na MARS

• historická pozorování a mapování

• kanály, lidská tvář a jiné útvary

• výzkum pomocí kosmických sond

• pilotovaný let na Mars

• Mars na noční obloze v roce 2008

V případě jasného počasí pozorování Marsu dalekohledem!