pátek
3. října 2008
21:00 hod.

JAROSLAV HUTKA

Koncert. Písničkář, básník, spisovatel, výtvarník a samorostlý filosof, který komunisty a jim podobné fakt nemusí. Česká folková legenda.

Jaroslav Hutka studoval na pražské uměleckoprůmyslové škole. Od konce šedesátých let začal vystupoval se svým vlastním hudebním programem, ve kterém popularizoval moravské lidové písničky. Získal si velké množství příznivců, několikrát byl vyhodnocen jako písničkář roku. Byl zakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. Stal se signatářem Charty 77. Kvůli politickému nátlaku opustil v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci v Nizozemsku. Po pádu komunismu se ihned v roce 1989 vrátil a již v listopadu zpíval na Letenské pláni. Postupem času se ale z něho stal kritik české postkomunistické demokracie. Dnes si vydává svou tvorbu sám. Vypaluje si CD na svém domácím počítači, sám si kreslí a tiskne obaly a sám je prodává nebo rozdává na svých koncertech. Svou edici pojmenoval „Samopal“ a dal si za úkol vydat veškerou svou tvorbu na CD.

V současné době začalo Jaroslavu Hutkovi vydavatelství GALÉN vydávat Sebrané spisy. Bude to osm obsáhlých svazků.

Jako první vyšel Svazek číslo 2 - BÁSNĚ. Svazek BÁSNĚ má 686 stran a jedná se o veškerou poezii, kterou napsal mezi rokem 1965 až 1995. Přes 500 stran zabírají básně z šedesátých a sedmdesátých let. Stojí 500 kč a můžete si ho objednat podepsané u autora nebo koupit na koncertě nebo v nějakém slušném knihkupectví.

http://www.hutka.cz/new/index.htmlAkce už proběhla a máme z ní pěkné fotky - podívejte se, jak se akce povedla .. ;-)