sobota
8. listopadu 2008
20:00 hod.

BACK IN TIME VOL. X

Taneční večer nejen s anglo-americkou hudbou 60.– 80.let, tentokrát i s projekcí.

Zaskakuje pan WS.