středa
26. listopadu 2008
00:01 hod.

KERAMICKÝ WORKSHOP

V ZŠ Pivovarská

Základy točení na kruhu a modelování.