úterý
25. listopadu 2008
00:01 hod.

DIVADELNÍ DÍLNA SE SLAMĚNKOU

Přijďte si vyzkoušet hodiny NEJEN herecké průpravy. Možná přijde i divadlo.