středa
3. prosince 2008
20:00 hod.

MAREK HOLEČEK - lezení - DEVOLD TripleNorthWalls

Pozvání přímo od Máry Holečka, netřeba nic dodávat: „Zvu vás na povídání a promítání obyčejných i pohyblivých obrázků. V letošním roce jsem si spolu s Honzou Doudlebským na sebe připravili v projektu DEVOLD TripleNorthWalls expedice do tří horstev na asijském kontinentu. Snahou nás dvou bylo vytvořit nové prvovýstupy v alpském stylu ve třech stěnách,kde každé a nejen horolezcovo srdce přidá na rytmu,když spatří dráždivou krásu,kterou příroda s vkusem a elegancí nachystala – v Pakistánském Karákoramu, tajemstvím zahaleném Afghánském Váchánu a na závěr barevně šťavnatém Nepálském Himálaji. Pokusili jsme se pokrýt objektivem kamery i rozmanitost a rozdílnost života lidí vzdálených od nás tisíce kilometrů.“