středa
10. prosince 2008
19:00 hod.

FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO

Fotodílny pod vedením F. Nováka. Téma: Jak exponovat.