středa
14. ledna 2009
19:00 hod.

FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO

Téma: Improvizovaný domácí ateliér. Pod vedením F. Nováka.