čtvrtek
22. ledna 2009
20:00 hod.

KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO LIBEREC

ve hře: Šavlový tanec 007