středa
18. března 2009
19:00 hod.

KERAMICKÝ WORKSHOP

V ZŠ Pivovarská

Základy točení na kruhu a modelování pod vedebím Vlaďky Habětínkové.