středa
1. dubna 2009
20:00 hod.

JEDEN SVĚT- festival dokumentárních filmů o lidských právech

Hrozba / The Threat, Luca Bellino, Silvia Luzi, Italy, 2008, 86 min. Rozsáhlé sociální reformy, do nichž se pustil Hugo Chávez, první muž Venezuely, podporuje prezident cílenou populistickou informační kampaní. Hesla „Budování socialismu 21. století" nebo „Bolívarská revoluce" mu pomáhají posilovat svou moc, tlumit hlas opozice a čím dál víc ovládat média i veřejný prostor. Dokument režisérské dvojice Luca Bellina a Silvie Luziové zachycuje několikaměsíční sérii událostí a výpovědí Venezuelanů - od léta 2007 až do referenda o nové ústavě v prosinci téhož roku. Ústava měla umožnit opakované znovuzvolení hlavy státu, posílit moc ozbrojených sil a v podstatě zavést diktátorský režim. Za oficiálními prohlášeními o patriotismu, rozsáhlých sociálních reformách a za voláním po svěření ústavní moci lidu se ale skrývá reálný život. A zaznívají otázky, proč není všem Venezuelanům dostupná kvalitní lékařská péče, proč v obchodech nejsou k dostání základní potraviny, proč lidé v chudinských čtvrtích žijí bez vody nebo proč tolika lidem chybí potřebné vzdělání. Poté, co prezident neobnovil licenci Radio Caracas TV a získal tak kontrolu nad deseti z dvanácti televizních stanic, vyšli do ulic studenti, aby upozornili, že diktátorský režim zneužívá demokratických nástrojů pro posílení své moci.