středa
22. dubna 2009
19:00 hod.

KERAMICKÝ WORKSHOP

V ZŠ Pivovarská

Základy točení na kruhu a modelování.