pondělí
11. května 2009
20:00 hod.

LISABONSKÁ SMLOUVA

Veřejnou besedu uvádí senátorka Soňa Paukrtová.