úterý
26. května 2009
20:00 hod.

NÁRODNÍ PARKY VÝCHODNÍ AFRIKY

Promítá a povídá Petr Hejtmánek.