středa
27. května 2009
19:00 hod.

KERAMICKÝ WORKSHOP

V ZŠ Pivovarská.

Základy točení na kruhu a modelování.