čtvrtek
18. června 2009
18:00 hod.

NISA, PARKY, VÝZNAMNÁ MÍSTA

Beseda pod záštitou místostarosty Lukáše Pletichy. V rámci akce „Nisa – řeka, která nás spojuje“.