pondělí
25. května 2009
00:01 hod.

S NISOU ZA SLUNCEM

Pozorování dalekohledem naší nejbližší hvězdy, jevů ve fotosféře a protuberance. S odborným výkladem. Akce proběhne na Mírovém náměstí a je závislá na jasném počasí . Více info o termínu a času akce na www.klubnarampe.cz, www.sundisk.cz nebo tel. 775580396. V rámci akce „Nisa – řeka, která nás spojuje“.