úterý
8. září 2009
17:00 hod.

BUBENICKÁ DÍLNA pro začátečníky-PŘELOŽENA NA 15.9.

Zájemci hlaste se na 777 349 103, africkebubny@centrum.cz.