úterý
22. září 2009
17:00 hod.

BUBENICKÁ DÍLNA pro začátečníky

Cyklus 10 lekcí pod vedením Petra Šlupky Dytricha. Zájemci hlaste se na 777 349 103, africkebubny@centrum.cz.