středa
21. října 2009
00:01 hod.

KERAMICKÝ WORKSHOP

V ZŠ Pivovarská

Základy točení na kruhu a modelování.