pondělí
16. listopadu 2009
21:00 hod.

DG 307

koncert undergroundové legendy s Pavlem Zajíčkem v čele.

Skupina vznikla v roce 1973 spojením dvou významných postav české podzemní kultury. Vůdčí osoba The Plastic People Mejla Hlavsa a básník Pavel Zajíček vytvořili hudební těleso, pracující s hudební koláží doprovázející Zajíčkovy texty a výkřiky. V letech 1973-75 skupina experimentovala s hudebními i nehudebními vlivy. Její vystoupení se stala neopakovatelnými happeningy. Nepočetná vystoupení se konala na neobvyklých místech, v ateliérech či na vesnických statcích přátel. Skupina Dg. 307 se spolu s dalšími nonkonformními umělci stala trnem v oku tehdejšího politické moci. Represe vyvrcholily rokem 1976, kdy Zajíček s řadou dalších hudebníků skončil za svoje umělecké vyjádření ve vězení. Po jeho propuštění absolvovali Dg. 307 jen dva koncerty v roce 1979. V roce 1980 Zajíček odjel do švédského exilu a soubor zmlkl. Roku 1992 Zajíček spolu s Hlavsou znovuobnovil kapelu projektem Uměle ochuceno, jejž posléze obohatili o další hudební nástroje, zvuky a smyčky. Skupině zůstal princip tvorby, jehož jádro tvoří zhudebněná poezie Pavla Zajíčka, vložená tentokrát do podstatně harmoničtějších a melodičtějších struktur. http://bandzone.cz/dg307