čtvrtek
26. listopadu 2009
20:00 hod.

KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO LIBEREC

Ve hře : Zadarmo ani kuře nehraje aneb večer bez záruky.