úterý
19. ledna 2010
17:00 hod.

BUBENICKÁ DÍLNA - přeložena na 26.1.