úterý
2. února 2010
20:00 hod.

TIBET V KLEŠTÍCH KOMUNISMU

Tajemství nejposvátnější hory světa Kailash, sídlo Dalajlámů Potála, Žalu - klášter, kde se cvičili běžci vznášející se nad zemí... v kontrastu bujaré oslavy 60. výročí založení Čínské lidové republiky. Provází Radka Tkáčiková.